زمان تشییع پیکر مرحوم خشایار الوند

"[برای مشاهده ادامه مطلب لطفا اینجا کلیک کنید](https://digikav.ir/1397/12/09/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%ae%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%a7%db%8c/)"

زمان تشییع پیکر مرحوم خشایار الوند