ماجرای اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی از زبان رییس جمهور

حسن روحانی رئیس جمهور با اشاره به ماجرای اعلام ارز ۴۲۰۰ گفت: همه اقتصاددانان دولت و خارج از آن جلسه گذاشتند و در آن مطرح شد که همه یکصدا و به اتفاق می‌گویند که راه‌حل، ارز تک‌نرخی است من از نظر مخالف خودم برگشتم و برای آرامش بازار موافقت کردم