آموزش رنگ ها به کودکان به شکل کرم ابریشم قسمت 1

آموزش زبان انگلیسی و فارسی به کودکان
02128423118 - 09130919446,7,8
سرفصل ها:
آموزش الفبای فارسی و انگلیسی با آهنگ
داستان های انگلیسی و فارسی
آموزش کلمات فارسی
برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران 118فایل تماس بگیرید.
www.118File.com