Time Displace اعوجاج

اگر توجه کرده باشید امروزه در حوضه سینما و گرافیک برخی افراد با خلاقیت خود باعث حیرت آدم میشن، با خودت میگی مگه میشه ؟ ، حالا که شده چطور و چقدر روی این فیلم ها زحمت کشیده شده .

برای در اختیار داشتن این آموزش به لینک زیر استفاده کنید:

https://learndigitalplus.com/time-displace/#1602755535064-47a4334c-4512