Element3D V2

در بسیاری از فیلم های سینمایی به وفور دیدید که از سفینه های فضایی و یا اسلحه هایی که حتی وجود خارجی ندارند و ساخت تخیل فیلم سازها هستند، خب تا حالا پیش خودتون فکر کردید که چطور این فیلم ها رو می سازند


برای دیدن این آموزش به لینک زیر مراجعه کنید:

https://learndigitalplus.com/element3d-v2/#1605695135085-3d28a061-f9bb