" آرات حسینی " ، نابغهٔ ورزشی ایران.

آرات حسینی ، متولّد ۸ مهر ۱۳۹۲ ،
در شهر بابل ( مازندران ) است .
این اعجوبهٔ ورزشی ، فعّالیّت های خود را ،
از سنّ یکسالگی ، زیرنظر پدرش ،
در رشته های ژیمناستیک ، آکروبات ،
و فوتبال ، آغاز کرد .
با ایجاد صفحه ای در اینستاگرام ،
آرات حسینی ، مورد توجّه و تحسین
بسیاری در ایران ، و جهان ، قرار گرفت ،
و تاکنون ، پیشنهادات مختلفی ،
از کشورهای اروپایی و آسیایی ، داشته است .
در این ویدئو ، بخشی از فعّالیّت های
این نابغهٔ ایرانی را ، مشاهده می کنید .