چگونه کفشور را لوله کشی کنیم؟

نیاز وجود کفشورها در بخش هایی از منزل که احتیاج به شستشوی آن‌ ها داریم و قادر به مصرف از آب در این نقاط به علت کاربری‌های گوناگون وجود خواهد داشت ، احساس‌ می گردد. زمانی که بخشی از کف آشپزخانه را شستشو‌ می‌دهیم یا زمان دوش‌ گرفتن‌ حجم‌ بسیاری از آب روی کف حمام‌ می‌ریزد، باز به یک راه‌ آب برای خالی کردن مقدار‌ آبی داریم که روی کف زمین‌ قرار گرفته می باشد. این محصول توانایی این را ایجاد‌ می نماید تا آب جمع‌ گشته روی کف زمین‌ را به سوی شبکه‌های فاضلاب راهنمایی کنیم.

انواع کفشورها : https://gutterkhan.com/%da%a9%d9%81%d8%b4%d9%88%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/