برنامه ریزی درسی دهم تجربی

برنامه ریزی درسی پایه دهم تجربی که بتونه کمکت کنه باید چه ویژگی ها رو داشته باشه؟ دسته بندی دروس سال دهم تجربی چه شکلیه؟ بهت قول میدم اگر با ما همراه باشی کلی چیز جدید یاد بگیری...
https://alosalammoshaver.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C/