سوالاتی که همیشه در آزمون زنبورداری می آید

لینک دانکود
http://bit.ly/2KDgTxY
http://bit.ly/2KDgTxY

برای دریافت کامل نمونه سوالات بر روی لینک های بالا کلیک کنید

بخشی از نمونه سوالات:
) ریختن نخم نر توسط ملکه متوفق شده و کلرگرها نرها را تغذیه نمی کنند چرا؟
1- نرها ممکن است غریبه باشند.
2- نرها تعدادشان زیاد شد باید کمتر شوند
3- شهد و گرده در بیعت کاهش یافته است ☑️
4- همه ملکه ها جفت خوده اند دیگر نیازی به نر نیست

) عرض بدنه کندوی استاندارد چند سانتی متر می باشد؟
1- عرض 48 سانتی متر
2- عرض 49 سانتی متر
3- عرض 40 سانتی متر
4- عرض 43 سانتیمتر ☑️

) چرا کلاه از توری با رنگ سیاه درست شده است؟
1- زنبور به رنگ سیاه علاقمند می باشد
2- رنگ سیاه آرامش دهنده است
3- دید فرد بیشتر می شود ☑️
4- کثیف شدن کلاه را کمتر نشاه می دهد

) کدام اعضای کلنی جنسیت ماده دارند؟
1- ملکه و کارگر ☑️
2- کارگر
3- ملکه و نر
4- ملکه

) کدام مرحله از دوره تکامل ملکه زمان طولانی تری دارد؟
1- لاروی
2- تخم
3- شفیرگی ☑️
4- همه مراحل مساونید