دفاعیات اکبر طبری در ششمین جلسه دادگاه

دفاعیات «اکبر طبری» در ششمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهاماتش