شرایط ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور

دانشگاه های مختلفی در کشور مثل سراسری ، آزاد ، پیام نور، علمی کاربردی و اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد به صورت بدون کنکور می نمایند.
مرکز مشاوره آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام بدون پیش شماره با تلفن ثابت 9099072068

https://avije.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/