پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلنی

پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلنی از لوله های کاروگیت فاضلابی به صورت پیش ساخته طراحی و ساخته می شود. این پکیج ها معمولا به صورت مدفون مورد استفاده قرار می گیرند و برای مکان هایی که امکان استقرار پکیج بر روی سطح زمین وجود ندارد گزینه مناسبی هستند. از نظر فرایند تصفیه فاضلاب قابل ذکر است که پساب خارج شده از پکیج پلی اتیلنی تصفیه فاضلاب مطابق با مقررات سازمان محیط زیست و یا به منظور کاربرد دوباره پساب طراحی می گردد. پکیج پلی اتیلنی تصفیه فاضلاب معمولا از لوله های دوجداره کاروگیت از جنس HDPE ساخته می شود. این لوله ها به وسیله صفحاتی از همین جنس و با استفاده از جوش اکسترود به صورت مخازن پلی اتیلنی در آمده تا به عنوان واحد های مختلف تصفیه عمل نمایند.