در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ۲۶ آبان چه گذشت؟

جلسه شورای عالی قوه قضاییه صبح امروز دوشنبه ۲۶ آبان برگزار شد. در ادامه لحظاتی از آنچه که در این جلسه گذشت را مشاهده می‌کنید.