هزینه طراحی سایت

اگر برای اطلاع از هزینه طراحی سایت از شرکت های مختلفی استعلام قیمت گرفته باشید، به احتمال زیاد با قیمت های متفاوتی مواجه می شوید که ممکن است بسیار تعجب برانگیز باشد.
اما دلیل این اختلاف قیمت ها چیست؟
پاسخ سوال شما در این ویدیو است