مدل سازی سیستم های هزینه یابی هدف بر اساس مناطق فازی

مدل سازی سیستم های هزینه یابی هدف بر اساس مناطق فازی
دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت واحد کاشان دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری عنوان مدل سازی سیستم های هزینه یابی هدف بر اساس مفاهیم مناطق فازی درکارخانه کانی کاو بهمن 91 تکه هایی از متن پایان […]


https://sabzfile.com/%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7/