آموزش ریاضی هفتم فصل نهم

در این ویدئو،قسمت اول از فصل نهم ریاضی هفتم که به مبحث آمار و احتمال اختصاص دارد آموزش داده شده است.برای مشاهده ادامه آموزش های فصل نهم ریاضی هفتم از لینک زیر استفاده نمایید:
http://yon.ir/Fy0dc
تلگرام:@ba1clickbeyamooz2
سایت:beyamooz.com