شستشوی اتوماتیک قالیشویی افرا

شستشوی فرش ها با دستگاه های مکانیزه در کارخانه قالیشویی افرا