عطر دیور میس دیور ابسولوتلی بلومینگ

معرفی ادوپرفیوم بی نظیر میس دیور ابسولوتلی بلومینگ که برای زنان دوستدار روایح گلی میوه ای با طبعی ملایم و شیرین بهترین گزنیه برای استفاده شناخته می شود.
"میس دیور ابسولوتلی بلومینگ"