نوآوری به منظور بالا رفتن از ستون های سازه های اسکلت فلزی

نوآوری جالب و کاربردی در زمینه تسهیل بالا رفتن از ستون های سازه های اسکلت فلزی

مطالب جالب بیشتردر مهندسی عمران در لینک زیر

https://youtu.be/v6KBKiJ2mjg

مهندسین عمران می توانند مشاغل روز عمران سازه وطن جاب را در لینک زیر پیگیری نمایند.

https://b2n.ir/civiljobs

"مشاغل روز عمران سازه"