استیل پاش//سازنده دستگاه آبکاری*فرمول آبکاری۰۲۱۵۶۵۷۱۴۹۷

دستگاه آبکاری فانتاکروم با قابلیت آبکاری روی تمامی سطوح و اجسام در صد طیف رنگی فقط در 1 دقیقه.
تولید کننده ی دستگاه های آبکاری فانتا کروم(خانگی و صنعتی)
محلول های آبکاری فانتا کروم.
فرمول فانتا کروم.
فروش لوازم و تجهیرات:
پودر شب تاب_فروش پرایمر_کوتینگ سخت_جوهر های آنتی یو وی_پیستوله_ایربراش.
تلفن های تماس:
۰۲۱۵۶۵۷۱۴۹۷
۰۹۱۹۰۹۲۴۵۳۵
۰۹۱۹۰۹۲۴۵۹۵
۰۹۱۰۸۷۹۹۲۵۷
۰۹۳۸۷۴۰۰۳۳۸
۰۹۳۰۰۳۰۵۴۰۸