سیستم هیدروگرافیک//عرضه فیلم /پترن هیدروگرافیک۰۲۱۵۶۵۷۱۴۹۷

سازنده حوضچه هیدروگرافیک
ساخت وان هیدروگرافیک در ابعاد مختلف و جنس پلی اتیلن.گالوانیره و استیل.
تولید کننده ی دستگاه هیدروگرافیک(واترترانسفر)
وارد کننده ی فیلم های هیدروگرافیک تایوانی و چینی درجه یک و اکتیواتور هیدروگرافیک.
تلفن های تماس:
۰۲۱۵۶۵۷۱۴۹۷
۰۹۱۹۰۹۲۴۵۹۵
۰۹۱۹۰۹۲۴۵۳۵
۰۹۱۰۸۷۹۹۲۵۷
۰۹۳۸۷۴۰۰۳۳۸
۰۹۳۰۰۳۰۵۴۰۸