دانلود نسخه خطی نفیس و نایاب مثنوی عاشقانه سوز و گداز با مینیاتورها و تذهیبهای رنگی بسیار زیبا مکتوب در 1068 قمری

دانلود نسخه خطی نفیس و نایاب مثنوی عاشقانه سوز و گداز با مینیاتورها و تذهیبهای رنگی بسیار زیبا مکتوب در 1068 قمری
دانلود نسخه خطی نفیس و نایاب مثنوی عاشقانه سوز و گداز با مینیاتورها و تذهیبهای رنگی بسیار زیبا مکتوب در 1068 قمری
ملا محمد رضا نَوعی خَبوشانی شاعر قرن دهم و اوایل یازدهم ایرانی، زادۀ خَبوشان (قوچان) است. آنچه از احوال وی بر می‌آید آن است که وی به اتفاق پدرش به هند کوچیده، و پس از بازگشت مدتی را در مشهد گذرانده است. به همین دلیل به مشهدی نیز شهره است.

مشهورترین منظومۀ نوعى «سوز و گداز» است، که در بحر هزج مسدس مقصور يا محذوف مشتمل بر پانصد بيت سروده شده. اگر چه نوعى مدعى است که در نظم اين داستان مبتکر بوده، و همچنین نويسندگان احوال وی نیز گفته‌اند که او منظومۀ سوز و گذاز را به شرح يک واقعۀ حقيقى که در عهد اکبر شاه اتفاق افتاده اختصاص داده، اما به نظر می‌رسد که این منظومه متاثر از «عشق‌نامه» حسن دهلوی سروده شده است.

ه واقع این مثنوی در باب اجرای آيين سَتی یا ساتی (الهه هندی) در هند است. بر طبق اين آيين، همسر مرد متوفا همراه او خود را به آتش می‌كشيد. ظاهرا قبل از خودسوزی، پایداری و مصمم بودن زن بر این امر موردآزمون قرار می گرفت، اگر وی مصمم به سوختن خود بود، با مردش سوزانده می شد، و اگر تردیدی در خصوص خود سوزی ابراز می کرد، بر دیگر مردان حلال می‌شد.نوعی‌ در مثنوی سوز و گداز، خودسوزی همسری وفادار را پس از كشته شدن همسرش روايت كرده است. اين مثنوی چندين بار در ايران كتاب‌آرايی شده است.نسخه ای که در اینجا برای دانلود قرار داده شده از نسخه های نفیس و بسیار نایاب مثنوی سوز و گداز است. این نسخه در سال 1068 قمری برای محمد علی نقاش مشهدی تحریر شده و دارای تذهیبها و نقاشی های رنگی بسیار زیباست. در زیر تصویر کوچک شده بعضی از صفحات این نسخه را می بینید.

بخشی از تزئینات صفحه اول:


https://4o1.ir/uxEnt