دانلود آهنگ سر صبح معین زد

دانلود آهنگ سر صبح معین زد
https://bamiseda.ir/?p=22716
سر صبح صدای سوت کتری من و تو

تو و موهای مشکی هیشکی نمیادش

آخه بعد تو کمه خب هرچی نگاهت میکنم

کمه خب میخوام بخورم همه غمتو تو فوت

شمع تولدتو پردرو کنار کشیدی آفتاب رو صورتم

خوابیما ولی تو انگار نه که نه انگار اصلا آب نپاش

رو من سر صبح حرص منو در نیار تو که اگه من بلند

شم پا میذاری به فرار سر صبح آسمون خاکستریه