سفر مشهد مقدس - جذب خیر

چگونه اعتماد خیرین را جلب کنیم؟
یک چالش مهم در جذب خیر، ایجاد حس اعتماد بین خیرین و موسسات خیریه می‌باشد.
نقش تبلیغات و مستندسازی از فعالیت‌های خیریه یکی از عوامل مهم در جذب خیر به حساب می‌آیند.
ازین روست که خیرین پس از جذب شدن در یک موسسه مردم نهاد سعی بر شناخت روند فعالیت های موسسه دارند و با بیشتر شدن شناخت از مجموعه اعتماد حاصل میگردد.
________________________________________--
ویدیو مربوط به سفر مشهد مقدس در سال 1398 و قبل از شیوع ویروس کرونا می‌باشد.

https://koodakancharity.ir/attract-philanthropists/