درخواست شابک فوری

درخواست شابک فوری در انتشارات ارشدان معنا و مفهوم خاصی ندارد چون اساسا صدور کلیه مجوزهای شابک یا ISBN در سریعترین زمان ممکن انجام می شود و نیاز به ثبت درخواست بابت صدور فوری شابک نیست. به طور کلی صدور شابک یا ISBN بین چند ساعت تا 1 روز طول می کشد که بستگی به زمان ثبت درخواست برای گرفتن شابک توسط نویسنده یا مؤلف و شروع فرایند کاری پس از ثبت قرارداد دارد.