ضد عفونی محله های تهران توسط جمعی از جوانان بسیجی در شب عید

ضد عفونی محله های تهران توسط جمعی از جوانان بسیجی در شب عید