صحبت‌های مهدی مهدوی کیا در مورد آرات حسینی

مهدی مهدوی کیا پیشکسوت و مربی فوتبال درباره آرات حسینی نوجوان با استعداد ایرانی صحبت می‌کند.