حضانت فرزندان بررسی ماده ۱۱۶۹قانون مدنی

علیرضا شیشه گر، وکیل خبره و متخصص در حوزه حقوق خانواده و به ویژه حضانت فرزندان، دارای تجربه و تخصص بالایی در این زمینه است. او با داشتن تجربه گسترده و تخصص لازم، به عنوان یک وکیل خانواده در اصفهان ، موکلین خود را با دقت در امورات مهریه و طلاق و نفقه و کلیه دعاوی خانواده راهنمایی و کمک می کند .
https://www.isfahanattorney.ir/i-19737/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86