آهنگ آتش عشقت در جان من افتاد آرون افشار

گیسو پریشان آرون افشار
https://bamiseda.ir/?p=8058

♫ ♫♫♫ ♫

آتش عشقت در جان من افتاد در دام چشمت شدم گرفتار

از تو چه پنهان سر به هوایت شده دل بیچاره از لحظه دیدار

ضربانم تویی ورد زبانم تویی جان و جهانم تویی عشق تویی