تاثیر هورمون‌های بدن بر روی چاقی

هورمون‌های افرادی که دچار چاقی هستند با مردم معمولی متفاوت است. شاید تصور عمومی این باشد که افراد چاق هورمون گرسنگی بیشتری در مقایسه با مردم معمولی ترشح می‌کنند اما حقیقت این است که سطح این هورمون‌ها در مقایسه با مردم عادی به طور متوسط کم‌تر نیز هست. آنچه باعث می‌شود که افراد چاق بیشتر از مردم عادی غذا بخورند کمبود ترشح هورمون سیری است. به این ترتیب افراد چاق هیچ‌‌وقت آن حس رضایت ناشی از سیری را تجربه نمی‌کنند و به خوردن غذا ادامه می‌دهند. در این ویدیو با مقایسه سطح هورمونی هورمون‌های گرسنگی و سیری یک انسان چاق و یک انسان معمولی جزئیات بیشتری در این مورد روشن می‌شود.