دانلود آهنگ فصل زرد علی زند وکیلی

دانلود آهنگ فصل زرد علی زند وکیلی
https://bamiseda.ir/?p=2045
♫ ♫♫♫♫ ♫

از اینجا میروم روزی تو می مانی و فصلی زرد بگو

با این خزان آرزوهایم چه خواهی کرد از اینجا میروم

شاید همین امروز یا فردا تو خواهی ماند تنها در حصار

خشت هایی سرد خشت هایی سرد از اینجا میروم تا

شهر فرداهای نامعلوم که آنجا سرنوشتم هر چه پیش