بارش باران مرگبار در هند

بارش سی میلیمتر باران طی دو روز در حیدر آباد هند، منجر به تخریب بسیاری از بناهای قدیمی، جاده‌ها و پل‌ها شده است.
در پی بارش‌های شدید باران در این شهر، چهارده تن جان خود را از دست دادند.