آب شیرین کن کشاورزی

آب شیرین کن کشاورزی
در مناطق کم آب و مکان هایی که دسترسی به آب لوله کشی وجود ندارد و از آب های زیر زمینی استفاده می شود جهت آبیاری کشاورزی یا گلخانه باید شرایط آب ایده آل باشد همانطور که در بالا گفته شد به دلیل استفاده بی رویه از آب های زیر زمینی باعث گردیده آب چاه های و آب های زیر زمینی به سمت شوری رفته و این امر باعث آسیب رساندن به محصولات کشاورزی و گلخانه ای شده است. در این صورت با استفاده از آب شیرین کن کشاورزی به روش اسمز معکوس RO مقدار EC بالای آب گرفته شده و شوری آب تا 98 درصد پایین می آید. به سیستم RO که در تصفیه آب کشاورزی یا گلخانه ای مورد استفاده قرار می گیرد اصلاحا آب شیرین کن کشاورزی گفته می شود.
جهت تصفیه آب های سخت و تامین آب مورد نیاز کشاورزی از روش های مختلفی مانند اسمز معکوس،سختی گیر رزینی و اولترافیلتراسیون، مورد استفاده قرار میگیرد. مرسوم ترین و پرکاربردترین روش تصفیه آب، اسمز معکوس می باشد.آب شیرین کن کشاورزی به روش اسمز معکوس RO می تواند آب تصفیه شده را با کیفیتی مطلوب و قابل ملاحظه ای افرایش دهد. آب شیرین کن کشاورزی فامکو از قسمت های مهمی همچون فیلتراسیون اولیه فیلتر شنی و فیلتر کربنی، میکروفیلتراسیون و اسمزمعکوس، پمپ ها و کنترول کننده ها تشکیل شده است.