دانلود کتاب آموزش دوربین مدار بسته فنی و حرفه ای

لینک دانلود (همراه با جواب)
http://bit.ly/2OOPq1z

چند نمونه سوال:
) نرم افزارهای عمومی کامپیتر که در دوربین های مدار بسته مورد استفاده قرار می گیرد کدام است؟
1- مرورگر و شناسایی IP ☑️
2- word,Nero,exell
3- Adobe, word
4- Nero, Adob,Zipp

) لپ ناب جزء کدام دسته از کامپیوترها است؟
1- Super computer
2- Mini computer
3- Micro computer ☑️
4- Personal Computer

) قسمت اصلی کامپیوتر که کار پردازش را انجام میدهد کدام است؟
1- CPU ☑️
2- Cash
3- Ram
4- CD Rom

) واحد سرعت پردازش اطلاعات در CPU کدام است؟
1- Hzهرتز
2- MHzمگاهرتز
3- (kbکیلو بایت
4- گیگا هرتز ☑️

) کدام یک جزء بخش اصلی CPU نمی باشد؟
1- ALU ☑️
2- Register
3- Control Unit
4- Rom