اعتراف شنیدنی رضا رشیدپور به شیطنتش در پخش زنده

ویدئویی از اعتراف رضا رشیدپور به شیطنتش در پخش زنده شبکه سه و دادن اطلاعات اشتباه به همکارش را ببینید.