پروژه مسکونی شهر ری

17000 متر و 72 واحد مسکونی و 6 واحد تجاری
منتخب کمیته داوران اداره کل معماری و ساختمان
سال طراحی 99
"گروه مهندسین مشاور بلند مرتبه سازان وطن"