ایرج حریرچی: هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند از رعایت پروتکل‌های بهداشتی بی نیاز است

معاون‌کل وزیر بهداشت با حضور در شبکه خبر تاکید کرد که هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند از رعایت پروتکل‌های بهداشتی بی نیاز است.