ویندسرفینگ پویانیز POUYANIZ

ویدئویی که مشاهده کردید ویندسرفینگ در دریای خزر ساحل شهرک خزرشهر به کمک باد با سرعت بیست نات در حدود ۳۷ کیلومتر بر ساعت با جهت موازات ساحل از غرب و با تجهیزات پویانیز اجرا و تهیه شده است

دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت ثبت نام در دوره های آموزشی و تهیه تجهیزات از طریق دایرکت اینستاگرم پویانیز امکانپذیر است

https://www.instagram.com/pouyaniz