قدیمی ترین صدای ضبط شده از نوحه خوانی

قدیمی ترین صدای ضبط شده از نوحه خوانی و تصاویر مراسم عزاداری در زمان قاجار