چشمان سرد وحشت The House That Screamed 1971 دوبله کانال تلگرام sekoens1@

چشمان سرد وحشت
The House That Screamed 1971

کارگردان
Narciso Ibáñez Serrador

بازیگران
illi Palmer
Cristina Galbó
John Moulder-Brown
Maribel Martín

"لیلی پالمر" صاحب مدرسه ای برای دختران سرکش در فرانسه است. قوانین سرسخت او ناهنجاریهایی بین دانش آموزان ایجاد کرده است. او همچنین پسری دارد که از دیگران جدا نگه داشته و در انتظار دختری مانند خودش برای او است...

دوبله فارسی