ورکشاپ تخصصی کراتین و مایکرومیست_اصفهان

سیستم میکرومه یا میکروغبار دارای عملکرد متفاوتی است زیرا در آن آب تولید بخار نمی کند بلکه از امواج مافوق صوت برای ایجاد غبار استفاده می کند و مطابق با نوع و جنس مو وهمچنین میزان آسیب می توان تریتمنت های مختلف از دستگاه مایکرومیست را انتخاب کرد. میکروغبار برخلاف بخار آب که آسیب رسان است موجب ترمیم عمق مو می شود .
ورکشاپ و آموزش های تخصصی استاد رزا بهرامی تنها مدرس تکنیک ها و متد های جدید در لاین های استریتنینگ ، ریپیرینگ در شفت مو و اسپای اسکالپ تریتمنت و همچنین آموزش و کاربرد درست صحیح استفاده از همه ی اکوئیپمنت ها و دیواس های مربوط به لاین کراتین و احیای مو
تلفن مشاوره :09109800024-02188648707
اینستاگرام : keratinbahrami