بررسی ویدیویی تاریخ برگزاری کنکور 98

با توجه به برنامه زمانی سازمان سنجش زمان برگزاری کنکور 98 در روزهای 13 و 14 تیر ماه اعلام شد و همه ی داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید که در روزهای ثبت نام کنکور سراسری نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند می توانند در زمان برگزاری کنکور سراسری در جلسه آزمون شرکت نمایند . زمان و محل دقیق آزمون هر گروه آزمایشی در کارت ورود به جلسه داوطلبان قید شده است .