راه اندازی خط تولید آجرنما

مهندس یاشا باقری
09113269239
مهندس ملیکا گرجی
09027553577
www.nanosil.co
www.cement-plast.com
راه اندازی خط تولید آجرنما
آجرنما سنگ مصنوعی محصولاتی سبک و فوق سبک هستند و جذب رطوبت نمی کنند و جایگزین مناسبی برای آجرنماهای سنتی،نسوز و از جنس خاک رس هستند.
همراه با آموزش نحوه ساخت انواع آجرنما مصنوعی
مشاوره فنی و تخصصی رایگان