سوله نو - 22220266-021

یکی از گام‌های اولیه در مسیر راه‌اندازی یک واحد صنعتی یا تولیدی، اقدام برای خرید یک سوله نو خواهد بود. طبیعی است که لی‌اوت (چیدمان) ماشین‌آلات و تجهیزات تولید باید در فضای مناسبی صورت پذیرد تا خط تولید متوازن و بالانس‌ شده‌ای را شاهد باشیم و جریان تولید کف کارخانه، به خوبی شکل بگیرد.
بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%86%d9%88/