گزارش تخصصی ]

به گزارش بانک فایل پژوهشی معلمان به درس https://moallemblog.com عوامل مختلفی باعث بروز مشکلات آموزشی می گردند. و معلمان و سایر عوامل آموزشی می توانند به کمک راهکارهایی چون اجرای درس پژوهی ، اقدام پژوهی و گزارش تخصصی در آن عوامل و بهبود آنها نقش تاثیر گزار و تعیین کننده ای داشته باشند.
در واقع اقداماتی همچون درس پژوهی ، اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان می توانند کمک بسیار شایانی در پیشبرد اهداف علمی به دانش آموزان داشته باشند. و اگر به طور منظم، با قاعده و آگاهانه به کار گرفته شوند، مدیریت کلاس درس را بهبود خواهند بخشید.

در واقع معلمان موفق بسیاری از این مهارت‌های مدیریتی را که اقدام پژوهی ، درس پژوهی و گزارش تخصصی نمونه هایی از آنهاست به کار گرفته‌اند و آنها را به صورت یک طرح منظم با یک ترتیب آگاهانه درآورده‌اند.

ایجاد نظم و هماهنگی در اجرای نمونه درس پژوهی ، نمونه اقدام پژوهی و نمونه گزارش تخصصی پیرامون مسائل آموزشی شرط لازم تدریس موفق است. ادارۀ کلاسی کارآمد و موثر یگانه راهی است که آموزش و یادگیری کارساز و موثر ختم می‌شود. ایجاد نظم و هماهنگی شرط لازم یک آموزش سودمند است، ولی کافی نیست.

این مسائل و نکته های مدیریتی در کلاس ثابت می کند که حرفه معلمی و تدریس از موثر ترین و تاثیر گزارترین حرفه هاست چرا که علاوه بر آگاهی از دانش و تخصص ، هر معلـمی باید از هنر و تجربه تدریس نیز برخوردار باشد. با عنایـت به این مفهوم است که در بسیاری از ممالک دنیــا ، معلمان باید در آغــاز کار گواهینامه های علمی و معــتبری مبنـی بر طی موفقــیت آمیز دوره آموزشـی مانند توانایی در انجام اقدام پژوهی در زمینه تدریـس و حتی انجام درس پژوهی دارا باشـند و پس از آن نیـز به طـور مداوم از طریق دوره های آموزشـی ضمن خدمت ، و انجام گزارش تخصصی توانمندی علمی وعملی خود را بهبود بخشند.

در عین حال گرچه بحث درباره تدریس به عنوان یک فعالیت علمی و همچنین دادن نظریه درباره ی یک موضوع کاملأ تازه ای است ، معهذا فرایند تدریس چه به صورت رسمی و چه به صورت غیر رسمی یکی از فعالیت های پر سابقه بوده است . بسیاری از صاحبنظران را تا دهه های اخیر ،عقیده بر این بود که اگر چنانچه نظریه های کامل و جامعی درباره یادگیری ارائه شوند ، معلمان به راحتی و به طور مستقیم در امر تدریس هدایت خواهند شد . لذا بی سبب نبوده است که اغلب مربیان و به خصوص روانشناسان تربیتی توجه خود را بیشتر در جهت وضع نظریه درباره ی یادگیری معطوف کرده و در راستای انجام پژوهش و تدوین نظریه درباره تدریس ، کوشش قابل توجهی از خود نشان نداده اند . در این زمینه (ویلیام حیمز(1892) روانشناسان معروف در کتاب خود به معلمان خاص نشان می سازد که روانشناسی علم بوده و بدین جهت دارای اصول و قوانینی می باشند اما تدریس هنر است . بدین معنی که معلمان نباید منتظر باشند که تمام قوانین آن در تدریس به کار برده شود ، بلکه بایستی متناسب با توانایی ها و مهارتهای خود از علم و روانشناسی برداشتهای مناسبی به عمل آورده و در هنر تدریس خویش بکار گیرند .

با توجه به آنچه گفته شد نتیجه خواهیم گرفت که با اینکه اقدام پژوهی ، درس پژوهی و گزارش تخصصی از مهمترین فعالیت های معلمین در کلاس درس می باشد. اما الزامی برای اینکه همه معلمان در امر تدریس از این سه فعالیت مهم بهره بگیرند نیست. نیاز است که معلمان با توجه به هنر تدریس و آنچه که مورد نیاز وضعیت کلاس درس و سطح دانش آموزان حس میکنند، از این فعالیت ها بهره بگیرند.

با توجه به آنچه گفتیم معلمان برای انجام اقدام پژوهی، درس پژوهی و گزارش تخصصی احتیاج به منبعی غنی و قابل اعتماد دارند. بانک فایل پژوهشی معلمان این امکان را برای معلمان عزیز میسر ساخته است. معلمان و دانش آموزان عزیز می توانند به سایت بانک فایل پژوهشی معلمان به آدرس https://moallemblog.com مراجعه نموده و از هزاران فایل مفید و ارزشمند که در این پایگاه موجود است استفاده نمایند.

https://kashanpnu.ir/tag/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C/