کاور ترک شدید پوستی با تاتو | 09126130533

استرچ مارک ها یا علائم کشیدگی پوست خطوط یا رگه هایی نازک و بلند هستند که بر روی پوست ایجاد می شوند. ... این خطوط زمانی ایجاد می شوند که پوست بعد از دوره ای از کشیدگی شدید معمولا به دلیل بارداری بوجود می آید.