دستگاه مخمل پاش خانگی 02156574663

مزایای دستگاه مخمل پاش
گارانتی تعمیر یک ساله مدارات الکترونیکی
گارانتی تعویض یک ساله دسته پاشش در صورت سوختن
خدمات فوری
بازدهی بالا
امکان بکارگیری ظروف با اشکال مختلف برای کاربردهای خاص
بدلیل داشتن حفاظت پارچه را نمی سوزاند
تعویض سریع ظرف پودر برای تنوع رنگ
قابلیت کنترل قدرت خروجی برای پوشش بهتر
امکان بکارگیری مجدد از پودرهای استفاده شده
سبک و قابل حمل
کم مصرف