پژمانفر: دلایل زیادی وجود دارد که مدرک تحصیلی روحانی معتبر نیست

پژمانفر در خطاب به سایر نمایندگان: عزیزان جای شما در مجلس دهم خالی بود، مدرک تحصیلی روحانی مورد تایید نبود، ما می‌خواستیم در مورد آن تحقیق کنیم، ادله بسیاری وجود داشت که ایشان آن مدرک را ندارند و تایید نشده، ولی مجلس قبل همراهی نکرد.