عوارض کمبود ویتامین دی و بهترین نحوه مصرف آن | سوپرابیون

ویتامین دی یکی از ویتامین‌های محلول در چربی است که نقش مهمی در سلامتی داردش، اما شیوع کمبود این ویتامین در ایران حدود 60 تا 70 درصد است که بدلیل عوارض کمبود این ویتامین این آمار میتواند بسیار نگران کننده باشد
پس ویتامین دی را دریابید
برای اطلاعات بیشتر نحوه مصرف مکمل های ویتامین دی به سایت سوپرابیون مراجعه کنید
https://suprabion.ir/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF/