آبگرفتگی در اهواز ادامه دارد

نیرو‌های امدادی و ستاد اجرایی در حال جمع آوری آب از سطح شهر هستند.